EVOKE I

Priya Assal Gheysari

EVOKE I

Painting, Oil paint and rhinestone on canvas
72 x 60 in
2015

This artwork was added to Artious by Priya Assal Gheysari.

More artworks by Priya Assal Gheysari:

EVOKE V Edit
Priya Assal Gheysari
EVOKE V
Painting, Oil paint and rhinestone on canvas
Trinity Edit
Priya Assal Gheysari
Trinity
Painting, oil on canvas
Grace Edit
Priya Assal Gheysari
Grace
Painting, oil/acrylic on canvas
Lady Sam Edit
Priya Assal Gheysari
Lady Sam
Painting, oil on canvas