Black Horse

Zahra (Mandana) Fard

Black Horse

Painting, Acrylic
9 x 9 in
2010

Sold
This artwork was added to Artious by Zahra (Mandana) Fard.

About Artwork

نوشته ی روی نقاشی:
دلتنگی هایم را با اکریلیک رنگ و لعاب می دهم و روی بوم می پاشم. اسب افسانه ای هزار ساله را با هزار نقطه و چهار رنگ روی بوم سرخ نقش می زنم. من عاشق رنگ ها و نقش ها و زیبایی سرزمین مادریم هستم. عروسی خواهرکم نزدیک است در سرزمین مادری، دلم برای خانه و خواهرم تنگ است.
امروز بیست و ششم مهر ماه سال 1389 است. من در اتاقم در شمال کالیفرنیا نشسته ام و به مادرم در ایران فکر می کنم که این روزها مشغول آماده کردن جهیزیه ی حوری است و پدرم که میان کتاب هایش زندگی می کند و نگران سعیده است. از تصور اینکه عروسی خواهرکم با هم نیستیم دلم خون است، دلم خون است، دلم خون است...

More artworks by Zahra (Mandana) Fard:

Hamsa 3 Edit
Zahra (Mandana) Fard
Hamsa 3
Painting, Acrylic and mirrors on paper on canvas
Hunter 2 Edit
Zahra (Mandana) Fard
Hunter 2
Painting, Acrylic and paper on canvas