Black Horse

Zahra (Mandana) Fard

Black Horse

Painting, Acrylic
9 x 9 in
2010

Sold
This artwork was added to Artious by Zahra (Mandana) Fard.

About Artwork

نوشته ی روی نقاشی:
دلتنگی هایم را با اکریلیک رنگ و لعاب می دهم و روی بوم می پاشم. اسب افسانه ای هزار ساله را با هزار نقطه و چهار رنگ روی بوم سرخ نقش می زنم. من عاشق رنگ ها و نقش ها و زیبایی سرزمین مادریم هستم. عروسی خواهرکم نزدیک است در سرزمین مادری، دلم برای خانه و خواهرم تنگ است.
امروز بیست و ششم مهر ماه سال 1389 است. من در اتاقم در شمال کالیفرنیا نشسته ام و به مادرم در ایران فکر می کنم که این روزها مشغول آماده کردن جهیزیه ی حوری است و پدرم که میان کتاب هایش زندگی می کند و نگران سعیده است. از تصور اینکه عروسی خواهرکم با هم نیستیم دلم خون است، دلم خون است، دلم خون است...

More artworks by Zahra (Mandana) Fard:

Frightened Goddess Edit
Zahra (Mandana) Fard
Frightened Goddess
Print, Archival digital print on screen print,
Sea Bird Edit
Zahra (Mandana) Fard
Sea Bird
Painting, Acrylic on Canvas
Paper cavalier, museum project Edit
Zahra (Mandana) Fard
Paper cavalier, museum project
Painting, Acrylic on Newspaper on Canvas